Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ζωγράφισε το παρακάτω σχήμα

  Αυτός ο γρίφος ανήκει στην κατηγορία γρίφοι έμπνευσης.

 Είναι δυνατόν να ζωγραφιστεί το διπλανό σχήμα με μία συνεχόμενη γραμμή, χωρίς να σηκώσουμε το μολύβι και χωρίς να αλληλοκαλύπτονται τμήματά της;3 σχόλια: