Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Εσύ σε πόση ώρα μπορείς να το λύσεις

 Αυτός ο γρίφος ανήκει στην κατηγορία γρίφοι έμπνευσης.

 Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί από παιδιά προσχολικής ηλικίας σε πέντε έως δέκα λεπτά, από τους προγραμματιστές σε μια ώρα και από άτομα με ανώτατη εκπαίδευση... καλά, ελέγξτε τον εαυτό σας!


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Η απάντηση είναι 2. Αν προσέξετε στις προηγούμενες ακολουθίες θα δείτε ότι το αποτέλεσμα κάθε κωδικού αφορά το πλήθος των κύκλων που έχουν οι αριθμοί. Έτσι γίνεται και κατανοητό γιατί τα παιδιά προσχολικής ηλικίας το λύνουν ευκολότερα. Επειδή δεν σκέφτονται πολύπλοκα, αλλά είναι παρατηρητικά.

Δηλαδή, το 8 έχει δυο κύκλους, το 9 έναν κύκλο, το 6 έναν κύκλο και το 0 έναν κύκλο.