Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Γιατί τα καπάκια των υπονόμων είναι στρογγυλά

 Αυτή η ερώτηση έγινε διάσημη όταν η Microsoft άρχισε να την χρησιμοποιεί σαν ερώτηση κατά τις συνεντεύξεις της για δουλειά.

 Σύμφωνα με τον Joel Spolsky, ένα από τα πρώτα στελέχη του προγράμματος της Microsoft, ερωτήσεις όπως αυτές διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε αυτούς που είναι έξυπνοι και μπορούν να φέρουν σε πέρας μια δουλειά, σε αυτούς που είναι έξυπνοι, αλλά δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας μια δουλειά και στους ανθρώπους μπορούν να φέρουν σε πέρας μια δουλειά, αλλά δεν είναι έξυπνοι.


Για να δείς την απάντηση   http://e-riddles.blogspot.gr/2013/02/5.html