Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Ο γρίφος με τα 500 cd και το σκοτεινό δωμάτιο

 Σε ένα δωμάτιο δεν υπάρχει τίποτα, παρά μόνο 500 CD. Τα CD είναι στο πάτωμα και δεν αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Κάθε CD, από τη μία πλευρά είναι κόκκινο και από την άλλη πράσινο. Τα 100 CD είναι κόκκινα (προφανώς τα υπόλοιπα 400 είναι πράσινα). Στο δωμάτιο δεν υπάρχει καθόλου φως.

 Να κατασκευαστούν δύο ομάδες (όχι κατ΄ανάγκη ίσες σε πλήθος), όπου και οι δύο θα έχουν τον ίδιο αριθμό κόκκινων CD. - Στις δύο ομάδες θα περιέχονται συνολικά και τα 500 CD και επιτρέπονται τα αναποδογυρίσματα.Για να διαβάσεις την ΑΠΑΝΤΗΣΗ πάτησε τον σύνδεσμο της αγγλικής έκδοσης